Cửa Hàng Quả Sạch Farm

Địa chỉ: 15A Đường 671, P.Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0973741132

Facebook: https://www.facebook.com/CungcaptraicaysachVietGAPGlobalGAPNhapKhau/

Email: thiutnho1306@gmail.com